خدا کند دائم‌الغسل نشویم/ید/ند

۲۲ مرداد ۱۳۸۹
امروز ظهر، خطیب جمعه‌ در نماز جمعه‌ی خانقاه نقشبندیه می‌گفت: در سنت صوفیه آدبی داریم که مطابق آن اگر کسی به برادر مومن خود گمان بد برد حتی اگر آن‌را بروز نداد، مرتکب چنان گناهی شده است که می‌بایست غسل جنابت کند، چنان‌که گویی از حرام جنب شده است. 

۱ comment

  1. حسین

    سلام
    خواندمت .
    راستی : در سنت صوفیه ، “‌آدابی” داریم
    یاسر: ممنون تعمدا نوشتم ادب زیرا به یک ادب اشاره کردم نه به آداب.

Leave a Reply