ایمان به منزله‌ی امر محال

۲ بهمن ۱۳۸۹
پنداشتنی است که ایمان، در بن و بنیاد، نحوه‌ای محال‌اندیشی باشد و چه بسا همین، آن‌را زیبا می‌کند- اگر زیبایی‌ای درآن باشد.
 

۱ comment

  1. به هیچ و هیهات م می ماند این نوشته‌ات

Leave a Reply