فلسفه‌ورزی و تمرین مرگ

۲۷ بهمن ۱۳۸۹
چه راست گفته است آن حکیم یونان باستان که فلسفه‌ورزی تمرین مردن است. زیرا علاوه بر این‌که از طریق فلسفه‌ورزی، فرد در مظان ارتداد و
 تکفیر قرار می‌گیرد و از این طریق تمرین مردن می‌کند، تأمل اصیل فلسفی چنان افکار و احوال آدمی را زیر و رو می‌کند که به جان کندن می‌ماند. 

۱ comment

  1. یاسرِ عزیز!
    گویی تمرینِ مرگ است و زندگی و تردد میانِ نیستی و هستی؛ در نهایت اما هر دم زاده شدن و نوزایش است.
    یاسر: همین‌طور است و نوزایش با مرگ از مرحله‌ی قبلی همراه است برادر

Leave a Reply