عشق و نفرت چه به هم نزدیکند

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

سال‌هاست که به عشق مشکوکم زیرا با نفرت در بن و بنیاد یکی است: هر دو در «احساساتی شدید داشتن» شریک اند.

آن کس که اسید پاشید، عاشق بود.

هر روز بیشتر به صدق این جمله‌ی شریعتی بزرگ ایمان می‌آورم که: «دوست داشتن از عشق بالاتر است.»

در دوست داشتن، ملایمتی هست که به انسانیت نزدیک‌تر است حتی اگر این ملایمت در نظر عده‌ای بوی میان‌مایگی بدهد.

آن کس که رها کرد و اسید نپاشید، دوست دار بود.    

Leave a Reply